Dans / rörelseterapi

Dans / dansterapi

Dans väcker känslor. Genom historien i olika kulturer har människor använt sig av dans i helande syfte.

Dans, musik, religion och medicin var förr länge sedan ofta en och samma disciplin för läkande behandling. Den moderna dansen och rörelsekonstens utveckling under mellankrigsåren hade betydelse för dansterapins utveckling. Efter andra världskrigets slut fanns behov av nya metoder och förhållningssätt vid behandling av patienter på mentalsjukhusen. Dans och rörelse var några av de konstnärliga uttrycksformer som prövades vid behandling av traumatiserade soldater.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som tar sikte på att integrera kropp och psyke. I dansterapin använder man kroppen och rörelsen som verktyg för att åstadkomma detta och utgår också från att den konstnärliga och kreativa processen i dansen har en läkande verkan. Rörelserna och dansen, som ibland sker till musik och ibland i tystnad, varvas med klargörande samtal. I dansterapin kan man utgå från olika teoretiska inriktningar. De flesta dansterapeuter arbetar utifrån psykodynamiska och kognitiva metoder och teorier.

Dansterapi skapar utrymme för att:

  • slappna av och skapa balans mellan kropp och sinne
  • acceptera och vara trygg i sin kropp
  • våga uttrycka sig och sätta gränser
  • stå ut med starka känslor utan att låta sig styras av dem
site11 © 2017 Frontier Theme