Terapi barn / unga

Känner du oro för ditt barn? Är du förälder till barn som har svårigheter att orka upp ur sängen för att komma iväg till skolan, att få vardagen att fungera, att sova och äta tillräckligt att ha det bra tillsammans med andra, att sluta skada sig själv? I den terapi jag erbjuder ges ditt barn möjlighet att pröva sig fram för att finna lösningar på de problem hen brottas med. Samtalen ser naturligt nog olika ut beroende på ålder och vilken typ av problem det handlar om. Mötena kan innehålla samtal men också andra typer av uttryck som lek, målning och rörelse. Yngre barn kommer tillsammans med vårdnadshavaren.

Är du tonåring eller ung vuxen 18 till 25 år som ofta känner oro och ångest och har svårt att få vardagen att fungera kan du få hjälp att hitta nya sätt att ta hand om dig, se på dig själv och dina relationer. Du kan välja mellan fysiska eller digitala besök.

Terapierna kan vara långa eller korta.

site11 © 2017 Frontier Theme