Terapi vuxna

Tar känslor av oro, ångest och nedstämdhet stor plats i din vardag? Är relationsproblem, svag självkänsla eller dåligt självförtroende återkommande?

Befinner du dig i en kris, känner hopplöshet och/eller söker ny mening i ditt liv? Då kan psykoterapi vara något för dig.

Mitt sätt att arbeta grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag där kunskapen om relationens och anknytningens betydelse för en frisk utveckling är central.

En av de teorirer jag som terapeut låtit mig inspireras av är IPT ( interpersonell terapi) .Centrala delen inom IPT är starkt fokus på dina relationer och hur dessa påverkar måendet och vice versa hur måendet påverkar relationer Terapin kan vara lång eller kort och du kan välja mellan fysiska och digitala besök.

site11 © 2017 Frontier Theme